KHOÁ TU TIẾNG VIỆT “VỀ TỚI QUÊ NHÀ” TẠI TU VIỆN SUỐI TUỆ, PARIS

One retreat week for vietnamese speaking practitioners